Pobierz wyniki badań wody z ZUW Zgorzelec ul. E. Orzeszkowej
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej z ZUM ul. Orzeszkowej
Data badania 28 luty 2023 r.
Kierunek badania Jednostka Norma Wynik badania
Mętność NTU 1 0,73
Barwa mg/l Pt Akceptowalna 5
Zapach - Akceptowalny z1R
Odczyn pH (temp. 25o C) - 6,5-9,5 8,4
Przewodność właściwa (temp. 25o C) μS/cm 2500 478
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (Twardość ogólna) mg/l 60-500 -
Stężenie wapnia mg/l - -
Stężenie magnezu mg/l 7-125 -
Stężenie chlorków mg/l 250 -
Stężenie żelaza ogólnego μg/l 200 -
Stężenie manganu ogólnego μg/l 50 -
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 -
Stężenie azotynów mg/l 0,50 -
Stężenie azotanów mg/l 50 -
Indekx Mn mg/l -
Siarczany mg/l 250 -
Fluorki mg/l 1,5 -
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka Wynik badania Niepewność
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml 0 -
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml 0 -