Zaświadczenie o zużyciu wody, można uzyskać na klika sposobów. Najprostszym i najszybszym sposobem jest e-BOK. Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak możesz uzyskać zaświadczenie.

 1. e-BOK

Dla wszystkich użytkowników e-BOKa zaświadczenie będzie wygenerowane automatycznie. Po zalogowaniu się, zaświadczenie znajduje się w zakładce Dokumenty. (Zaświadczenia są wystawiane sukcesywnie.)

2. E-mail

Wypełnij formularz znajdujący się poniżej.

Wystawione przez nas zaświadczenie otrzymasz na wskazany adres e-mail w ciągu trzech dni roboczych.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "NYSA" Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec (PWiK "NYSA" Sp. z o.o.) informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pwik.zgorzelec.pl). Dane osobowe będą przetwarzane przez PWiK "NYSA" Sp. z o.o. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym obowiązków prawnych ciążących na PWiK "NYSA" Sp. z o.o., wykonania przez PWiK "NYSA" Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez PWiK "NYSA" Sp. z o.o. działań w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez PWiK "NYSA" Sp. z o.o. działań związanych z przedmiotem wniosku.

  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swoje żądania na adres: iod@pwik.zgorzelec.pl, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania.

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej PWiK "NYSA" Sp. z o.o.

  3. Osobiście

  Istnieje także możliwość odebrania zaświadczenia osobiście w Biurze Obsługi Klienta. Po wypełnieniu wniosku zostanie wydane zaświadczenie.