Unieważnienie postępowania  na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o. o. z siedzibą   w Zgorzelcu przy ul. Boh. Getta 1a”.