W zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wybrano ofertę firmy:

UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Przedstawicielstwo w Jeleniej Górze
ul. Groszowa 24of
58-500 Jelenia Góra

W zakresie ubezpieczenia komunikacji wybrano ofertę firmy:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna
Oddział Sprzedaży Korporacyjnej
Wrocław I
ul. Legnicka 51-53
54-203 Wrocław