Tytuł
Zapytanie ofertowe nr 23/12/2021/DO na wykonanie zadania pn.: „Sprzedaż i dostawa sprefabrykowanej szafy zasilająco-sterowniczej do zagęszczarki osadu ROEFILT na potrzeby działalności Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach 35A”
Zapytanie ofertowe nr 22/11/2021/TZ na wykonanie zadania pn.: „Cykliczna sprzedaż paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego należących do PWiK „Nysa” Sp. z o. o.w Zgorzelcu”
Zapytanie ofertowe nr 21/11/2021/TZ na wykonanie zadania pn.: „„Sprzedaż i dostarczenie środków czystości dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o., ul. Boh .Getta 1A, 59-900 Zgorzelec”
Zapytanie ofertowe nr 11/09/2021/DK na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej mienia należącego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu w okresie od 22 listopada 2021 roku do 21 listopada 2023 roku”
Zapytanie ofertowe nr 11/09/2021/DK na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej mienia należącego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu w okresie od 22 listopada 2021 roku do 21 listopada 2023 roku”
Zapytanie ofertowe nr 16/10/2021/TO na wykonanie zadania pn.: „Sprzedaż i dostawa stopnia sprężającego łopatkowej sprężarki biogazu Wittig L 50-2 TGRS na potrzeby działalności Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach 35A”.
Zapytanie ofertowe nr 13/09/2020/PJ na wykonanie zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod – 19 08 05) z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach”.