Tytuł
Zapytanie ofertowe nr 27/12/2023/ZUW na realizację zadania pn.: Opracowanie  dokumentacji instalacyjnej projektowo – kosztorysowej  na wykonanie przyłączy wodociągowych wraz z wyposażeniem w armaturę pompową i przyłączy elektrycznych do istniejącej  infrastruktury przesyłowej dla trzech zastępczych otworów eksploatacyjnych budowanych  w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa sześciu zastępczych otworów eksploatacyjnych na ujęciu wód podziemnych przy ul. Orzeszkowej w Zgorzelcu”
Zapytanie ofertowe nr 26/11/2023/TZ na realizację zadania pn.: „Cykliczna sprzedaż paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego należących do PWiK „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu”
Zapytanie ofertowe  nr 24/11/2023/TZ  na realizację zadania pn.: „Sprzedaż  i dostarczenie artykułów biurowych na potrzeby PWiK „Nysa” Sp. z o. o.  w Zgorzelcu”
Zapytanie ofertowe nr 21/10/2023/TT na realizację zadania pn.: „Sprzedaż i dostarczenie odzieży ochronnej i odzieży roboczej oraz obuwia roboczego i ochronnego na potrzeby PWiK „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu”
Zapytanie ofertowe  nr 22/10/2023/TZ  na wykonanie zadania pn.: „„Sprzedaż i dostarczenie środków czystości dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o.,  ul. Boh .Getta 1A, 59-900 Zgorzelec”
Zapytanie ofertowe nr 20/10/2023/ZUW na wykonanie zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru hydrogeologicznego nad wykonaniem prac i robót geologicznych dla zadania pn.:  Budowa trzech zastępczych otworów eksploatacyjnych na ujęciu wód podziemnych  przy ul. Orzeszkowej w Zgorzelcu w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa sześciu zastępczych otworów eksploatacyjnych na ujęciu wód podziemnych przy ul. Orzeszkowej w Zgorzelcu” wraz z opracowaniem dokumentacji.
Zapytanie ofertowe nr 18/08/2023/TT na wykonanie zadania pn.: „Przełożenie  sieci wodociągowej magistralnej w rejonie ulic: Bolesławieckiej i Muzycznej w Zgorzelcu”
Zapytanie ofertowe nr 10/05/2023/TR na wykonanie zadania pn.: „Sprzedaż i dostarczenie materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby PWiK „Nysa” Sp. z  o. o. w Zgorzelcu”
Zapytanie ofertowe nr 06/02/2023/TT na wykonanie zadania pn.: „Naprawa nawierzchni asfaltowych i chodników po awariach na sieciach wod.-kan. na terenie objętym działalnością PWiK „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu”.
Zapytanie ofertowe nr 05/02/2023/TT na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji instalacyjnej projektowo-kosztorysowej na wykonanie sieci wodociągowej w Zgorzelcu i w Łagowie”.
Zapytanie ofertowe nr 03/02/2023/ZUW na wykonanie zadania pn.: „Sprzedaż i dostarczenie podchlorynu sodu na potrzeby Zakładu Uzdatniania Wody w Zgorzelcu przy ul. E. Orzeszkowej 3 przez okres 12 miesięcy”.
Zapytanie ofertowe nr 02/02/2023/ZUW na wykonanie zadania pn.: „Sprzedaż i dostarczenie wapna hydratyzowanego w workach po 25 kg na potrzeby Zakładu Uzdatniania Wody w Zgorzelcu przy ul. E. Orzeszkowej 3 przez okres 12 miesięcy”.
Zapytanie ofertowe nr 01/02/2023/TO na wykonanie zadania pn.: „Sprzedaż i dostarczenie flokulantu w postaci proszku do zagęszczania i w postaci emulsji do odwadniania osadów ściekowych na teren Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach nr 35A, 59-900 Zgorzelec przez okres 12. miesięcy”.
Zapytanie ofertowe nr 16/11/2022/TZ  na wykonanie zadania pn.: „Sprzedaż i dostarczenie środków czystości dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o., ul. Boh .Getta 1A, 59-900 Zgorzelec”
Zapytanie ofertowe  nr 14/10/2022/TZ  na wykonanie zadania pn.: „Sprzedaż i dostarczenie środków czystości dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o.,  ul. Boh .Getta 1A, 59-900 Zgorzelec”.
Zapytanie ofertowe nr 10/05/2022/TR na wykonanie zadania pn.: „Sprzedaż i dostarczenie materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby PWiK „Nysa” Sp. z  o. o. w Zgorzelcu”
Zapytanie ofertowe nr 03/01/2022/ZUW na wykonanie zadania pn.: „Sprzedaż i dostarczenie podchlorynu sodu na potrzeby Zakładu Uzdatniania Wody w Zgorzelcu  przy ul. E. Orzeszkowej 3 przez okres 12 miesięcy”
Zapytanie ofertowe nr 02/01/2022/ZUW na wykonanie zadania pn.: „Sprzedaż i dostarczenie wapna hydratyzowanego w workach po 25 kg na potrzeby Zakładu Uzdatniania Wody w Zgorzelcu  przy ul. E. Orzeszkowej 3 przez okres  12 miesięcy”
Zapytanie ofertowe nr 05/02/2022/TT na wykonanie zadania pn.: „Naprawa nawierzchni asfaltowych i chodników po awariach na sieciach wod.-kan. na terenie objętym działalnością PWiK „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu”
Zapytanie ofertowe nr 01/01/2022/TO na wykonanie zadania pn.: Sprzedaż i dostarczenie flokulantu w postaci proszku do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych na teren Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach nr 35A, 59-900 Zgorzelec przez okres 12 miesięcy”
Zapytanie ofertowe nr  27/12/2021/ZUW na wykonanie zadania pn.: „Montaż przepływomierza Promag W400, 5W4C2H, DN200 8”w układzie rurociągu wody surowej DN400 w pompowni na terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Orzeszkowej 3 w Zgorzelcu”
Zapytanie ofertowe nr 23/12/2021/DO na wykonanie zadania pn.: „Sprzedaż i dostawa sprefabrykowanej szafy zasilająco-sterowniczej do zagęszczarki osadu ROEFILT na potrzeby działalności Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach 35A”
Zapytanie ofertowe nr 22/11/2021/TZ na wykonanie zadania pn.: „Cykliczna sprzedaż paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego należących do PWiK „Nysa” Sp. z o. o.w Zgorzelcu”
Zapytanie ofertowe nr 21/11/2021/TZ na wykonanie zadania pn.: „„Sprzedaż i dostarczenie środków czystości dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o., ul. Boh .Getta 1A, 59-900 Zgorzelec”
Zapytanie ofertowe nr 11/09/2021/DK na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej mienia należącego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu w okresie od 22 listopada 2021 roku do 21 listopada 2023 roku”
Zapytanie ofertowe nr 11/09/2021/DK na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej mienia należącego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu w okresie od 22 listopada 2021 roku do 21 listopada 2023 roku”
Zapytanie ofertowe nr 16/10/2021/TO na wykonanie zadania pn.: „Sprzedaż i dostawa stopnia sprężającego łopatkowej sprężarki biogazu Wittig L 50-2 TGRS na potrzeby działalności Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach 35A”.
Zapytanie ofertowe nr 13/09/2020/PJ na wykonanie zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod – 19 08 05) z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach”.