Lokalizacja: Jędrzychowice 35A, 59-900 Zgorzelec
Kontakt/Tel.: 75 64 56 892
Użytkownik: Zakładu PWiK “Nysa” Sp. z o. o.
Rodzaj ścieku: Komunalne
Typ oczyszczalni: Mechaniczno-biologiczna z pogłębionym usuwaniem biogenów
Odbiornik ścieków: Potok Jędrzychowicki

Oczyszczalnia Ścieków w Jędrzychowicach oczyszcza ścieki z terenu gminy i miasta Zgorzelec, jak również ścieki dowożone beczkowozami do punktu zlewni.
Całość dopływających ścieków poddawana jest mechanicznym i biologicznym procesom oczyszczania a powstający osad wykorzystywany jest rolniczo.

Zakład Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów

Oczyszczalnię wybudowano na początku lat siedemdziesiątych i na ówczesny czas była bardzo nowoczesnym obiektem. W latach 2003-2004 poddano ją modernizacji (sfinansowanej przez budżet miasta, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz unijny Fundusz Phare), której głównym celem było rozbudowanie części biologicznej i wzbogacenie technologii oczyszczania ścieków o procesy nitryfikacji, denitryfikacji i defosfatacji.