Pobierz przeglądowe badania wody

 

Pobierz wyniki badań wody z ZUW Zgorzelec ul. E. Orzeszkowej
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej z ZUW ul. Orzeszkowej
Data badania 20 czerwca 2023 r.
Kierunek badania Jednostka Norma Wynik badania
Mętność NTU 1 0,40
Barwa mg/l Pt Akceptowalna 5
Zapach - Akceptowalny z1R
Odczyn pH (temp. 25o C) - 6,5-9,5 7,9
Przewodność właściwa (temp. 25o C) μS/cm 2500 467
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (Twardość ogólna) mg/l 60-500 133,3
Stężenie wapnia mg/l - 43,3
Stężenie magnezu mg/l 7-125 6,0
Stężenie chlorków mg/l 250 41,6
Stężenie żelaza ogólnego μg/l 200 <30
Stężenie manganu ogólnego μg/l 50 <30
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 <0,037
Stężenie azotynów mg/l 0,50 <0,020
Stężenie azotanów mg/l 50 9,8
Indekx Mn mg/l -
Siarczany mg/l 250 61
Fluorki mg/l 1,5 <0,030
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka Wynik badania Niepewność
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml 0 -
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml 0 -
Pobierz wyniki badań wody z SUW ul. Henrykowska
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej z SUW ul. Henrykowska
Data badania: 20 czerwca 2023 r.
Kierunek badania Jednostka Norma Wynik badania
Mętność NTU 1 0,13
Barwa mg/l Pt Akceptowalna 5
Zapach - Akceptowalny z1R
Odczyn pH (temp. 25o C) - 6,5-9,5 7,3
Przewodność właściwa (temp. 25o C) μS/cm 2500 500
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l 60-500 146,2
Stężenie wapnia mg/l - -
Stężenie magnezu mg/l 7-125 8,8
Stężenie chlorków mg/l 250 45
Stężenie żelaza ogólnego μg/l 200 <30
Stęzenie manganu ogólnego μg/l 50 <30
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,5 -
Stężenie azotynów mg/l 0,5 0,02
Stężenie azotanów mg/l 50 9
Indeks Mn mg/l -
Siarczany mg/l 250 71
Utlenialnść z KMnO4 mg/l 5 <0,7
Fluorki mg/l 1,5 0,46
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka Wynik badania Niepewność
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml 0 -
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml 0 -
Pobierz wyniki badań wody z SUW Jerzmanki
Data badania 21 maja 2024 r.
Kierunek badania Jednostka Norma Wynik badania
Mętność NTU 1 0,82
Barwa mg/l Pt Akceptowalna <5
Zapach - Akceptowalny z1R
Odczyn pH (temp. 25o C) - 6,5-9,5 4
Przewodność właściwa (temp. 25o C) μS/cm 2500 423
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (Twardość ogólna) mg/l 60-500 -
Stężenie wapnia mg/l - -
Stężenie magnezu mg/l 7-125 -
Stężenie chlorków mg/l 250 -
Stężenie żelaza ogólnego μg/l 200 -
Stężenie manganu ogólnego μg/l 50 -
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 -
Stężenie azotynów mg/l 0,50 -
Stężenie azotanów mg/l 50 -
Indekx Mn mg/l - -
Siarczany mg/l 250 -
Fluorki mg/l 1,5 -
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka Wynik badania Niepewność
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml 0 -
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml 0 -
Pobierz wyniki badań wody z SUW Żarska Wieś
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej w SUW Żarska Wieś z dnia 11.07.2022 r.
Data badania 17 lipca 2023 r.
Kierunek badania Jednostka Norma Wynik badania
Mętność NTU 1 0,16
Barwa mg/l Pt Akceptowalna 5
Zapach - Akceptowalny z1R
Odczyn pH (temp. 25o C) - 6,5-9,5 7,4
Przewodność właściwa (temp. 25o C) μS/cm 2500 542
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l 60-500 142,2
Stężenie wapnia mg/l - -
Stężenie magnezu mg/l 7-125 10,2
Stężenie chlorków mg/l 250 32,2
Stężenie żelaza ogólnego μg/l 200 <30
Stęzenie manganu ogólnego μg/l 50 <30
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,5 <0,037
Stężenie azotynów mg/l 0,5 <0,020
Stężenie azotanów mg/l 50 37,5
Indeks Mn mg/l -
Siarczany mg/l 250 90
Utlenialność z KMnO4 mg/l 5 <0,7
Fluorki mg/l 1,5 <0,30
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka Wynik badania Niepewność
Ogólna liczba kolonii w agarze odżywczym w temperaturze 36°C w 1 ml wody jtk*/ 1 ml - -
Ogólna liczba kolonii w agarze odżywczym w temperaturze 22°C w 1 ml wody jtk*/ 1 ml 0 -
Obecność i liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody jtk*/ 100 ml 0 -
Obecność i liczba Escherichia coli w 100 ml wody jtk*/ 100 ml 0 -
Obecność i liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody jtk*/ 100 ml 0 -
Obecność i liczba Clostridium perfringens w 100 ml wody jtk*/ 100 ml - -