Grafika przedstawiająca wody gruntowe

Światowy Dzień Wody przypada co roku 22 marca. Jest to coroczna akcja Organizacji Narodów Zjednoczonych, rozpoczęta w 1993 roku, która celebruje wodę i podnosi świadomość 2 miliardów ludzi żyjących obecnie bez dostępu do bezpiecznej wody. Głównym celem Światowego Dnia Wody jest inspirowanie działań na rzecz Celu Zrównoważonego Rozwoju (SDG) 6: woda i urządzenia sanitarne dla wszystkich do 2030 roku.

Wody gruntowe są niewidoczne, ale ich wpływ jest widoczny wszędzie. Poza zasięgiem wzroku, pod naszymi stopami, wody gruntowe to ukryty skarb, który wzbogaca nasze życie. W najbardziej suchych częściach świata może to być jedyna woda, jaką mają ludzie.
Prawie cała słodka woda w stanie płynnym na świecie to wody gruntowe, wspierające dostawy wody pitnej, systemy sanitarne, rolnictwo, przemysł i ekosystemy. W wielu miejscach działalność człowieka nadużywa i zanieczyszcza wody gruntowe. W innych miejscach po prostu nie wiemy, ile tam jest wody.
Wody podziemne będą odgrywać kluczową rolę w adaptacji do zmian klimatu. Musimy współpracować, aby w zrównoważony sposób zarządzać tym cennym zasobem.

Czym są wody gruntowe?

Wody gruntowe to woda znajdująca się pod ziemią w warstwach wodonośnych, które są geologicznymi formacjami skał, piasków i żwirów, które mogą zatrzymywać wodę.

Dlaczego powinniśmy dbać o wody gruntowe?

Wody gruntowe są nadmiernie wykorzystywane na wielu obszarach, gdzie więcej wody jest pobierane z warstw wodonośnych niż uzupełniane przez deszcz i śnieg.

Zanieczyszczenie wód gruntowych to szczególny problem, którego rozwiązanie może zająć dziesiątki, a nawet stulecia.

W niektórych miejscach nie wiemy, ile wód gruntowych znajduje się pod naszymi stopami, co oznacza, że możemy nie wykorzystać potencjalnie istotnego zasobu wody.

Poszukiwanie, ochrona i zrównoważone wykorzystanie wód gruntowych będzie miało kluczowe znaczenie dla przetrwania i przystosowania się do zmiany klimatu oraz zaspokojenia potrzeb rosnącej populacji.

Co możemy zrobić z wodami gruntowymi?

Musimy chronić wody gruntowe przed zanieczyszczeniem i wykorzystywać je w sposób zrównoważony, równoważąc potrzeby ludzi i planety. Kluczowa rola wód podziemnych w systemach wodno-kanalizacyjnych, rolnictwie, przemyśle, ekosystemach i przystosowaniu się do zmiany klimatu musi znaleźć odzwierciedlenie w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju.