Wodomierz

Woda pitna staje się coraz cenniejszym surowcem, o czym na bieżąco przypominają nam media. W trosce o zasoby wody oraz jakość obsługi klienta od kilku lat w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji “NYSA” Sp. z o. o. w Zgorzelcu trwa instalowanie nakładek radiowych na nowoczesnych, przystosowanych do tego celu wodomierzach, które pozwalają na ich radiowy odczyt. Wodociągi planują zakończyć instalowanie nakładek do końca tego roku. Aktualnie zużycie wody monitorowane jest poprzez ich zdalny odczyt u 85 % odbiorców wody.

Korzyści z wdrożenia inteligentnego systemu.

Główną korzyścią zdalnego odczytu wodomierzy jest bardzo szybki i niezawodny odczyt nawet z jadącego samochodu. Dzięki mobilności i szybkości znacznie skraca się czas odczytu, oraz eliminuje problemy przeprowadzenia odczytu w trudnych i niedostępnych miejscach. Odczyt radiowy informuje również, o nieprawidłowej pracy wodomierzy np. wykrytych przeciekach. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, podczas zdalnego przesyłania informacji włącza się komunikat sygnalizujący problem z pracą wodomierza. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy wodociągów wiedzą szybciej o awarii wodomierza, niż ich użytkownicy. Moduł przesyła także informacje o wszelkich próbach mechanicznego lub magnetycznego ingerowania w pracę wodomierza. Rozwiązanie to daje możliwość ograniczenia niekontrolowanego poboru wody. Wszystkie zdiagnozowane nieprawidłowości są na bieżąco sprawdzane i usuwane. System umożliwia również monitoring sieci wodociągowej, przez szeroki zakres alarmów i informacji.

Zasada działania

System składa się z układu elektronicznego, który odbiera informacje pochodzące z nadajników zamontowanych na wodomierzu i przechowuje je w pamięci. Nadajnik radiowy przekazuje różne informacje związane z działaniem wodomierza co 8 sekund. Terminal przenośny PSION zbiera informacje i przekazuje je bezpośrednio do centralnego systemu informatycznego Spółki.