WODOCIĄG TWARDOŚĆ WODY
mgCaCO₃/l °dH °ang °franc
(miligramy na litr węglanu wapnia) (stopnie niemieckie) (stopnie angielskie) (stopnie francuskie)
ZUW ZGORZELEC 155,1 8,69 10,85 15,50
SUW HENRYKOWSKA 128,1 7,17 8,96 12,80
SUW JERZMANKI 97,4 5,45 6,83 9,75
SUW ŻARSKA WIEŚ 130,0 7,28 9,10 13,0