Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “NYSA” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że dnia 26 maja 2020 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017, poz. 328 ze zm.), opublikowana została decyzja nr WR.RZT.070.456.2019.MS w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zgorzelec na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie od dnia 3 czerwca 2020 roku.

Wysokość ceny za dostarczoną wodę obowiązujące od 03.06.2022r. do 02.06.2023r.:
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m3 dostarczonej wody 6,98 7,54 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę 7,00 7,56 zł/m-c
Wysokość ceny za odprowadzane ścieki obowiązujące od 03.06.2022r. do 02.06.2023r.:
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m3 odebranych ścieków 6,59 7,12 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę 7,00 7,56 zł/m-c
Wysokość ceny za dostarczoną wodę obowiązujące od 03.06.2021r. do 02.06.2022r.:
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m3 dostarczonej wody 6,95 7,51 zł/m3
Wysokość ceny za dostarczoną wodę obowiązujące od 03.06.2021r. do 02.06.2022r.:
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m3 odebranych ścieków 6,52 7,04 zł/m3