Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “NYSA” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że dnia 27 grudnia 2023 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2023, poz. 537), opublikowana została decyzja nr WR.RZT.70.22.2023 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie od dnia 4 stycznia 2024 roku.

Wysokość cen za 1 m3 dostarczonej wody oraz stawki opłat abonamentowych

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka miary cena netto cena brutto
1 2 3 4 5
Grupa 1 

WG1M - Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza - faktura papierowa
Cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/m3 6,48 7,00
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 8,10 8,75
Grupa 2

WG2M - Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza - e-faktura
Cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/m3 6,48 7,00
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 7,50 8,10
Grupa 3 

WP1M - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza - faktura papierowa
Cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/m3 6,55 7,07
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 8,10 8,75
Grupa 4 

WP2M - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza - e-faktura
Cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/m3 6,55 7,07
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 7,50 8,10
Grupa 5 

WPPOZM - gmina - woda na cele określone w art. 22 u.z.z.w.
Cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/m3 6,55 7,07
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 8,10 8,75

Wysokość cen za 1 m3 odprowadzonych ścieków oraz stawki opłat abonamentowych

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka miary cena netto cena brutto
1 2 3 4 5
Grupa 1 

SG1M - Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza - faktura papierowa
Cena za 1 m3 odebranych ścieków zł/m3 8,00 8,64
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 8,10 8,75
Grupa 2

SG2M - Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza - e-faktura
Cena za 1 m3 odebranych ścieków zł/m3 8,00 8,64
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 7,50 8,10
Grupa 3 

SP1M - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza - faktura papierowa
Cena za 1 m3 odebranych ścieków zł/m3 8,00 8,64
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 8,10 8,75
Grupa 4 

SP2M - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza - e-faktura
Cena za 1 m3 odebranych ścieków zł/m3 8,00 8,64
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 7,50 8,10
Grupa 5 

SGNM - gmina - woda na cele określone w art. 22 u.z.z.w.
Cena za 1 m3 odebranych ścieków zł/m3 8,00 8,64
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 7,50 8,10