Dane statystyczne dotyczące sieci wodociągowej

  • Długość sieci wodnej w Zgorzelcu – 73,8 km
  • Długość sieci wodnej w gminie Zgorzelec –116,4 km
  • Długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w Zgorzelcu – 1,8 km
  • Długość sieci kanalizacyjnej – sanitarnej w Zgorzelcu – 65,3 km
  • Długość sieci kanalizacyjnej – sanitarnej w gminie – 22,1 km

  • Zużycie dobowe wody na jednego mieszkańca (w l na osobę) – 121
  • Liczba mieszkańców korzystających z wodociągów – 36 732 (na terenie całej gminy Zgorzelec)
  • Całkowita ilość wody pobrana z ujęć w 2022 roku (w dam3) – 2 610,7
Nazwa miejscowości Dł. czynnej sieci rozdzelczej ulicznej w km Liczba połączeń do budynków mieszkalnych Woda pobrana z ujęć (w tys. m3)
Ogółem 190,2 6192 2610,7
Zgorzelec 73,8 4270 2290
Łagów 8,5 469 -
Jerzmanki 10,8 246 243
Trójca 16,7 212 -
Jędrzychowice 10,8 212 -
Białogórze 4,3 30 -
Gozdanin 4,3 30 -
Radomierzyce 3,1 85 -
Kostrzyna 7,0 34 -
Ręczyn 3,5 94 -
Łomnica 1,5 35 -
Spytków 1,1 33 -
Koźlice 6,5 68 -
Osiek Łuzycki 10,4 89 -
Koźmin 6,0 46 -
Żarska Wieś 15,2 153 71
Przesieczany 2,6 29 -
Pokrzywnik 2,4 16 -