Dane statystyczne dotyczące sieci wodociągowej

  • Długość sieci wodnej w Zgorzelcu – 73,8 km
  • Długość sieci wodnej w gminie Zgorzelec –116,4 km
  • Długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w Zgorzelcu – 1,8 km
  • Długość sieci kanalizacyjnej – sanitarnej w Zgorzelcu – 65,3 km
  • Długość sieci kanalizacyjnej – sanitarnej w gminie – 22,1 km

Z CZEGO ZBUDOWANA JEST SIEĆ WODOCIĄGOWA?

Wykres - Z CZEGO ZBUDOWANA JEST SIEĆ WODOCIĄGOWA?

  • Zużycie dobowe wody na jednego mieszkańca (w l na osobę) – 121
  • Liczba mieszkańców korzystających z wodociągów – 36 732 (na terenie całej gminy Zgorzelec)
  • Całkowita ilość wody pobrana z ujęć w 2022 roku (w dam3) – 2 610,7
Nazwa miejscowości Dł. czynnej sieci rozdzelczej ulicznej w km Liczba połączeń do budynków mieszkalnych Woda pobrana z ujęć (w tys. m3) Woda dostarczona do odbiorców
Razem W tym gosp. domowym
Ogółem 190,2 6192 2610,7 1620,4 1287,3
Zgorzelec 73,8 4270 2290 1358,2 1097,3
Łagów 8,5 469 - 69,7 45,1
Jerzmanki 10,8 246 243 25 23,4
Trójca 16,7 212 - 22 19,6
Jędrzychowice 10,8 212 - 42,5 18,5
Białogórze 4,3 30 - 5,6 5,6
Gozdanin 4,3 30 - 2,2 2,2
Radomierzyce 3,1 85 - 9,3 8,6
Kostrzyna 7,0 34 - 2,5 2,5
Ręczyn 3,5 94 - 6,8 6,7
Łomnica 1,5 35 - 3,0 3,0
Spytków 1,1 33 - 2,3 2,3
Koźlice 6,5 68 - 6,1 6,1
Osiek Łuzycki 10,4 89 - 11,7 8,8
Koźmin 6,0 46 - 3,5 2,8
Żarska Wieś 15,2 153 71 35,2 20,2
Przesieczany 2,6 29 - 2,7 2,7
Pokrzywnik 2,4 16 - 1,0 1,0