W związku z wakatem, Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Spółka z o.o. ogłasza nabór na stanowisko:

Elektryk – Automatyk

Opis stanowiska:
• Wykonywanie prac instalacyjno-montażowych;
• Naprawa i konserwacja instalacji zasilających i oświetleniowych;
• Naprawa i konserwacja urządzeń automatyki przemysłowej,
• Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
• Wykonywanie pomiarów elektrycznych;
• Wykonywanie drobnych prac ślusarskich.

Wymagania:
• dyspozycyjność, punktualność, odpowiedzialność
• sumienność i zaangażowanie, precyzja w wykonywaniu powierzonych czynności
• mile widziana osoba z uprawnieniami energetycznymi E.

Informacja o warunkach pracy:
• zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o złożenie w Dziale Obsługi Klienta do dnia 31 stycznia 2022 r.
• życiorysu (CV)
• listu motywacyjnego
• ew. kserokopii dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje.

Prosimy o załączenie podpisanej odręcznie klauzuli:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Elektryk – Automatyk.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

Zastrzegamy sobie prawo możliwości odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.