Uprzejmie informujemy odbiorców, że w trosce o jakość dostarczanej wody planujemy płukanie sieci wodociągowej.

Płukanie sieci wodociągowej będzie miało miejsce w dniu 23/24.11.2023 r. w godzinach nocnych tj. od godz. 22.30 do godz. 3.30 i obejmie ulice takie jak: ul. Kościuszki, ul. Modrzewiową, ul. Wąską, ul. Żeromskiego, ul. Prusa, ul. Wyspiańskiego, ul. Iwaszkiewicza, ul. Nowomiejską.

W związku z powyższym uprasza się o ograniczenie korzystania z poboru wody w wymienionych godzinach z uwagi na możliwość wystąpienia wody o podwyższonej mętności na terenie miasta Zgorzelca. Za wynikłe niedogodności uprzejmie przepraszamy.