Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej Miasto Zgorzelec i Gmina Zgorzelec zawiązały spółkę z ograniczona odpowiedzialnością. 1 stycznia 1998 roku, spółka rozpoczęła działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “NYSA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielami spółki są Gmina Miejska Zgorzelec oraz Gmina Zgorzelec. Zgromadzenie Wspólników tworzą Burmistrz Miasta Zgorzelec oraz Wójt Gminy.

Wspólnicy:

  • Gmina Miejska Zgorzelec
  • Gmina Zgorzelec

Zarząd spółki:

  • Zbigniew Kozłowski – Prezes Zarządu
  • Zbigniew Zdanowicz – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:

  • Jan Michalski
  • Ewelina Gruszczyńska
  • Roman Szlendak
  • Marek Wojnarowski
  • Marek Wolanin