W związku z wakatem w Zakładzie Uzdatniania Wody, Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o. o. ogłasza nabór na stanowisko:

Zastępca Kierownika Zakładu Uzdatniania Wody

 

 

Opis stanowiska:
 • Sprawowanie nadzoru nad eksploatacją oraz sprawnością techniczną urządzeń związanych z produkcją wody;
 • Nadzorowanie jakości produkcji w zakresie wymagań technologicznych procesu uzdatniania wody;
 • Prowadzenie dokumentacji eksploatacji studni ujęciowych;
 • Nadzorowanie stosowanych preparatów chemicznych stosowanych do uzdatniania wody;
 • Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami BHP i kierowanie pracą podległych pracowników;
 • Planowanie remontów i przeglądów urządzeń na obiekcie;
 • Sporządzanie miesięcznych harmonogramów pracy dla podległych pracowników;
 • Sporządzanie raportów produkcji wody oraz sprawozdań;
 • Współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie poborów oraz badań wody zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia;
 • Nadzór nad powierzonym mieniem.

 

 

Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, ochrona środowiska, chemia środowiska;
 • Umiejętność planowania, organizowania, nadzorowania pracy oraz kierowania zespołem;
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • Doświadczenie zawodowe w branży wodociągowej będzie dodatkowym atutem;
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji;
 • Dyspozycyjność, punktualność, odpowiedzialność.

 

 

Informacja o warunkach pracy:
 • Zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.

 

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o złożenie w Biurze Obsługi Klienta – ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec do dnia 30 czerwca 2024 r.

 • życiorysu (CV);
 • listu motywacyjnego;
 • ew. kserokopii dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje.

 

 

Prosimy o załączenie podpisanej odręcznie klauzuli:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Zastępca Kierownika Zakładu Uzdatniania Wody.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

Zastrzegamy sobie prawo możliwości odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.