W związku z wakatem, Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Spółka  z o.o. ogłasza nabór na stanowisko:

Inspektor ds. finansowo-księgowych


I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania podstawowe:
• wykształcenie wyższe/średnie – kierunkowe ekonomiczne
• doświadczenie zawodowe – min. 3 lata pracy w księgowości
• znajomość prawa bilansowego i prawa podatkowego oraz przepisów ksh
• znajomość programów finansowych
• dobra znajomość obsługi komputera (Windows, MS Office, Internet)
• dobra organizacja pracy własnej i umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole
• precyzja, sumienność i zaangażowanie przy wykonywaniu powierzonych czynności
• umiejętność kreatywnego myślenia
• dokładność, punktualność, terminowość


b. Ogólny zakres obowiązków:

• księgowanie faktur i innych dokumentów księgowych
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
• prowadzenie gospodarki kasowej
• obsługa należności, zobowiązań spółki, przelewów bankowych
• sprawdzanie dokumentów księgowych pod kątem formalnym i rachunkowym
• weryfikacja i uzgadnianie kont księgowych
• sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu gospodarki materiałowej
• sporządzanie raportów, analiz i zestawień finansowych


II. Informacja o warunkach pracy:

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pełny etat
• stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się Spółce
• atrakcyjne warunki zatrudnienia i pakiet socjalny
• praca w systemie jednozmianowym podstawowym w godz. od 700 do 1500
• praca przy komputerze z wykorzystaniem urządzeń biurowych
• miejsce pracy: Dział Księgowości, PWiK „NYSA” Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 1a w Zgorzelcu


III. Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny /curriculum vitae
• oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji


IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin składania dokumentów:
02.02.2024 r. (piątek) do godz. 1500

b. Miejsce i forma składania dokumentów:
PWiK „NYSA” Sp. z o. o.
ul. Bohaterów Getta 1a
59 – 900 Zgorzelec
Wskazane jest składanie ofert przez pocztę elektroniczną: e.helik@pwik.zgorzelec.pl

c. Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej (po etapie rekrutacji dla zaproszonych kandydatów)
09.02.2024 r. (piątek) o godz. 1000
PWiK „NYSA” Sp. z o. o.
ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec

d. Sugerowany termin zatrudnienia
marzec 2024 r.


Prosimy o załączenie podpisanej odręcznie klauzuli:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. finansowo-księgowych.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.
Zastrzegamy sobie prawo możliwości odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.