PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TO:

 • prowadzenie działalności w zakresie poboru ,uzdatniania i rozprowadzania wody,
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • oczyszczanie i odprowadzanie ścieków,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych : rurociągów,
 • wytwarzanie energii elektrycznej

Ponadto w ramach działalności pomocniczej Spółka może wykonywać usługi w zakresie:

 • badania i analizy technicznej,
 • wynajmu nieruchomości na własny rachunek,
 • projektowanie i analizy techniczne,
 • sprzedaż detaliczna roślin i nawozów

Kapitał zakładowy to 60 920 000 zł. Miasto Zgorzelec obejmuje 45 052 udziałów, pozostałe 15 268 udziałów należy do Gminy Zgorzelec. Wartość nominalna udziału wynosi 1000 zł.Spółka swym zasięgiem obejmuje teren miasta Zgorzelec oraz Gminy Zgorzelec obsługując ponad 40 tys. mieszkańców w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków. Sprzedajemy rocznie ponad 1,8 mln m3 wody i 1,5 mln m3 ścieków. Eksploatujemy 5 ujęć wody, 9 studni szybowych, 50 głębinowych o wydajności 13 651 m3 / dobę, zdolności produkcyjnej 13 300 m3 / dobę. Posiadamy 150,5 km czynnej sieci rozdzielczej ulicznej, która zapewnia naszym odbiorcom stałą dostawę wody. Powstające na terenie działalności Spółki ścieki odprowadzane są do zmodernizowanej w 2003 roku oczyszczalni ścieków w Jędrzychowicach. System kanalizacji sanitarnej obejmował na koniec 2009 r. 118,5 km, w tym:

 • kanalizacja ogólnospławna 1,8 km,
 • kanalizacja rozdzielcza 82,4 km,
 • przyłącza 34,3 km.

W 2007 roku zmodernizowany został Zakład Uzdatniania Wody, co przyczyni się do polepszenia jakości wody dostarczanej mieszkańcom.Od połowy 2005 roku Spółka posiada certyfikat PN-EN ISO:9001:2015. W 2007 roku spółka otrzymała czwarty rok z rzędu certyfikat Fair Play.