Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu informuje,
że od dnia 4 stycznia 2024 r. obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pełna Treść decyzji nr WR.RZT.70.22.2023 z dnia 15 grudnia 2023r. zatwierdzającej nowe stawki dla Gminy Miejskiej Zgorzelec dostępna na stronie:
www.wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-wr-rzt-70-22-2023.html

Pełna Treść decyzji nr WR.RZT.70.23.2023 z dnia 15 grudnia 2023r. zatwierdzającej nowe stawki dla Gminy Zgorzelec dostępna na stronie:
www.wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-wr-rzt-70-23-2023.html

oraz w zakładce „Spółka/taryfy” na naszej stronie internetowej: www.pwik.zgorzelec.pl/taryfy/