ZUW przy ul. Orzeszkowej

SUW przy ul. Henrykowskiej

Oczyszczalnia ścieków

wieża ciśnień PWiK

Wieża ciśnień

SUW Radomierzyce