Prace przy wymianie filtrów wody surowej
19 lipca 2007 r.

Prace wykończeniowe przy zbiornikach wody pitnej oraz prace przy wymianie filtrów wody surowej
10 lipca 2007 r.

Prace betonowe i zbrojarskie przy zbiornikach wody pitnej
8 czerwca 2007 r.

Prace przy fundamentach zbiorników wody pitnej
11 kwietnia 2007 r.