Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “NYSA” Spółka z o.o.
ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec

NIP 615-002-42-70
REGON: 230443140 KRS: 0000076200

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. I/O Zgorzelec 83 1090 1968 0000 0005 2200 6968

SWIFT: WBKPPLPP

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: TEL. 75 648 07 68

Sekretariat
75 645 68 60
e-mail: poczta@pwik.zgorzelec.pl

Kierownik Działu Obsługi Klienta
75 645 68 80

Odczyty wodomierzy
75 645 68 81
75 645 68 82

Umowy
75 645 68 83

Płatności
75 645 68 68

Dział Techniczny
75 645 68 67

Dział Transportu i Zaopatrzenia
75 645 68 78

Dział Utrzymania Ruchu i Remontów
75 645 68 70

Dział Kadr, Płac i Organizacji
75 645 68 75

Fax
75 646 90 90