W związku z zanikiem zasilania energii elektrycznej w dniu 22 lipca na ujęciu przy ul.Henrykowskiej nastąpił spadek ciśnienia wody w sieci. Obniżenie ciśnienia może lokalnie przyczynić się do wystąpienia podwyższonej mętność wody. Za występujące niedogodności uprzejmie przepraszamy.