Zagęszczone osady ściekowe przetłaczane są ze zbiornika magazynowego do komory fermentacyjnej WKFz o objętości 2300m3, poprzez mieszacz iniekcyjny i wymiennik ciepła.

Komora Fermentacyjna

W mieszaczu następuje wymieszanie osadów surowych z osadem recyrkulowanym z komory fermentacyjnej w celu wstępnego podgrzania osadu surowego i zaszczepienia go osadem znajdującym się w fazie fermentacji metanowej. Zawartość komór fermentacyjnych mieszana jest gazem fermentacyjnym, który wtłaczany jest za pomocą kompresora do siedmiu lanc zawieszonych w bioreaktorze (wyloty lanc znajdują się przy dnie komory). Czas fermentacji około 21 dni. Temperatura – ok. 35 oC.

Osady przefermentowane odwadniane są do ok. 20-30% s.m. w wirówce dekantacyjnej. Filtrat oraz popłuczyny odprowadzane są kanalizacją do oczyszczani. W zależności od potrzeb odwodniony osad może być poddawany procesowi higienizacji wapnem palonym. Osad ma ziemisty wygląd i zapach, jest zasobny w substancję organiczną i składniki biogenne oraz zawiera metale ciężkie w ilości umożliwiającej jego stosowanie w rolnictwie.