ZUW ul. E. Orzeszkowej

 

Pobierz wyniki badań wody z ZUW Zgorzelec ul. E. Orzeszkowej 

Data badania 24 sierpnia 2020 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,75
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,5
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 467
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (Twardość ogólna)  mg/l 60-500 160,2
Stężenie wapnia mg/l - 49
Stężenie magnezu mg/l 7-125 9,1
Stężenie chlorków     mg/l 250 40,9
Stężenie żelaza ogólnego μg/l 200 60
Stężenie manganu ogólnego μg/l 50 <30
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 <0,037
Stężenie azotynów mg/l 0,50 <0,023
Stężenie azotanów     mg/l 50 4,1
Indekx Mn mg/l -  
Siarczany mg/l 250 36
Fluorki mg/l 1,5 0,73
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka  Wynik badania Niepewność 
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -

 

Wstecz