ZUW ul. E. Orzeszkowej

 

Pobierz wyniki badań wody z ZUW Zgorzelec ul. E. Orzeszkowej 

Data badania 11 lutego 2019 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,21
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,5
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 534
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 -
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka  Wynik badania Niepewność 
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -

 

Wstecz