SUW Jerzmanki

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW Jerzmanki 

Data badania 22 maja 2020 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 <0,13
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,6
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 478
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (Twardość ogólna)  mg/l - -
Stężenie wapnia mg/l - -
Stężenie magnezu mg/l - -
Stężenie chlorków     mg/l - -
Stężenie żelaza ogólnego μg/l - -
Stężenie manganu ogólnego μg/l - -
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 -
Stężenie azotynów mg/l - -
Stężenie azotanów     mg/l - -
Indekx Mn mg/l - -
Siarczany mg/l - -
Fluorki mg/l - -
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka  Wynik badania Niepewność 
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -

 

Wstecz