• ZUW ul. E. Orzeszkowej
  • SUW ul. Henrykowska
  • SUW Jerzmanki
  • SUW Żarska Wieś

 

Pobierz wyniki badań wody z ZUW Zgorzelec ul. E. Orzeszkowej 

Data badania 10 czerwca 2019 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,57
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,4
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 495
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 -

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW ul. Henrykowska  

Data badania 23 lipca 2019 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,24
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,6
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 500
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l   145,6
Stężenie wapnia mg/l   44,6
Stężenie magnezu     mg/l   8,4
Stężenie chlorków     mg/l   12,7
Stężenie żelaza ogólnego     μg/l   <30
Stęzenie manganu ogólnego μg/l   <30
Stężenie jonu amonowego mg/l   <0,037
Stężenie azotynów mg/l   <0,023
Stężenie azotanów mg/l   <0,550
Indeks Mn mg/l   4,12
Siarczany mg/l   58
Fluorki mg/l   0,8

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW Jerzmanki 

Data badania 10 czerwca 2019 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,82
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna 5
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,5
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 559
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 -

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW Żarska Wieś

Data badania 23 lipca 2019 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,13
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,4
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 523
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l   142,4
Stężenie wapnia mg/l   43,6
Stężenie magnezu     mg/l   36
Stężenie chlorków     mg/l   12,2
Stężenie żelaza ogólnego     μg/l   <30
Stęzenie manganu ogólnego μg/l   <30
Stężenie jonu amonowego mg/l   <0,037
Stężenie azotynów mg/l   <0,023
Stężenie azotanów mg/l   9,7
Indeks Mn mg/l   3,09
Siarczany mg/l   78
Fluorki mg/l   0,52