• ZUW ul. E. Orzeszkowej
  • SUW ul. Henrykowska
  • SUW Jerzmanki
  • SUW Żarska Wieś

 

Pobierz wyniki badań wody z ZUW Zgorzelec ul. E. Orzeszkowej 

Data badania 24 sierpnia 2020 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,75
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,5
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 467
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (Twardość ogólna)  mg/l 60-500 160,2
Stężenie wapnia mg/l - 49
Stężenie magnezu mg/l 7-125 9,1
Stężenie chlorków     mg/l 250 40,9
Stężenie żelaza ogólnego μg/l 200 60
Stężenie manganu ogólnego μg/l 50 <30
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 <0,037
Stężenie azotynów mg/l 0,50 <0,023
Stężenie azotanów     mg/l 50 4,1
Indekx Mn mg/l -  
Siarczany mg/l 250 36
Fluorki mg/l 1,5 0,73

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW ul. Henrykowska  

Ocena cząstkowa jakości wody pobranej z SUW ul. Henrykowska  

Data badania 22 marca 2021 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,24
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,0
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 433
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l 60-500 -
Stężenie wapnia mg/l - -
Stężenie magnezu     mg/l 7-125 -
Stężenie chlorków     mg/l 250 -
Stężenie żelaza ogólnego     μg/l 200 -
Stęzenie manganu ogólnego μg/l 50 -
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,5 -
Stężenie azotynów mg/l 0,5 -
Stężenie azotanów mg/l 50 -
Indeks Mn mg/l    
Siarczany mg/l 250 -
Fluorki mg/l 1,5 -

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW Jerzmanki 

Data badania 24 sierpnia 2020 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,16
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,6
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 477
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (Twardość ogólna)  mg/l 60-500 114,2
Stężenie wapnia mg/l - 25,7
Stężenie magnezu mg/l 7-125 12,2
Stężenie chlorków     mg/l 250 10,4
Stężenie żelaza ogólnego μg/l 200 129
Stężenie manganu ogólnego μg/l 50 42
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 0,26
Stężenie azotynów mg/l 0,50 <0,023
Stężenie azotanów     mg/l 50 1,1
Indekx Mn mg/l - -
Siarczany mg/l 250 <10
Fluorki mg/l 1,5 0,7

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW Żarska Wieś

Ocena cząstkowa jakości wody pobranej w SUW Żarska Wieś

Data badania 21 lipca 2020 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,16
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,1
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 640
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l 60-500 133,7
Stężenie wapnia mg/l - 38,4
Stężenie magnezu     mg/l 7-125 38,4
Stężenie chlorków     mg/l 250 71,1
Stężenie żelaza ogólnego     μg/l 200 <30
Stęzenie manganu ogólnego μg/l 50 <30
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,5 <0,037
Stężenie azotynów mg/l 0,5 <0,023
Stężenie azotanów mg/l 50 40,7
Indeks Mn mg/l   -
Siarczany mg/l 250 90
Fluorki mg/l 1,5 <,3