• ZUW ul. E. Orzeszkowej
  • SUW ul. Henrykowska
  • SUW Jerzmanki
  • SUW Żarska Wieś

 

Pobierz wyniki badań wody z ZUW Zgorzelec ul. E. Orzeszkowej 

Data badania 20 sierpnia 2019 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,34
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,5
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 540
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (Twardość ogólna)  mg/l - 147,3
Stężenie wapnia mg/l - 41,8
Stężenie magnezu mg/l - 10,4
Stężenie chlorków     mg/l - 43,5
Stężenie żelaza ogólnego μg/l - 33
Stężenie manganu ogólnego μg/l - <30
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 <0,037
Stężenie azotynów mg/l - <0,023
Stężenie azotanów     mg/l - 5,5
Indekx Mn mg/l - 2
Siarczany mg/l - 27
Fluorki mg/l - 0,82

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW ul. Henrykowska  

Data badania 23 lipca 2019 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,24
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,6
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 500
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l   145,6
Stężenie wapnia mg/l   44,6
Stężenie magnezu     mg/l   8,4
Stężenie chlorków     mg/l   12,7
Stężenie żelaza ogólnego     μg/l   <30
Stęzenie manganu ogólnego μg/l   <30
Stężenie jonu amonowego mg/l   <0,037
Stężenie azotynów mg/l   <0,023
Stężenie azotanów mg/l   <0,550
Indeks Mn mg/l   4,12
Siarczany mg/l   58
Fluorki mg/l   0,8

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW Jerzmanki 

Data badania 14 stycznia 2020 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 <0,26
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,5
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 -
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (Twardość ogólna)  mg/l - -
Stężenie wapnia mg/l - -
Stężenie magnezu mg/l - -
Stężenie chlorków     mg/l - -
Stężenie żelaza ogólnego μg/l - -
Stężenie manganu ogólnego μg/l - -
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 -
Stężenie azotynów mg/l - -
Stężenie azotanów     mg/l - -
Indekx Mn mg/l - -
Siarczany mg/l - -
Fluorki mg/l - -

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW Żarska Wieś

Data badania 14 stycznia 2020 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,32
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,4
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 -
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l   -
Stężenie wapnia mg/l   -
Stężenie magnezu     mg/l   -
Stężenie chlorków     mg/l   -
Stężenie żelaza ogólnego     μg/l   -
Stęzenie manganu ogólnego μg/l   -
Stężenie jonu amonowego mg/l   -
Stężenie azotynów mg/l   -
Stężenie azotanów mg/l   -
Indeks Mn mg/l   -
Siarczany mg/l   -
Fluorki mg/l   -