• ZUW ul. E. Orzeszkowej
  • SUW ul. Henrykowska
  • SUW Jerzmanki
  • SUW Żarska Wieś

 

Pobierz wyniki badań wody z ZUW Zgorzelec ul. E. Orzeszkowej  

Data badania 5 czerwca 2018 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,16
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25 o  C)  6,5-9,5 7,6
Przewodność właściwa  (temp. 25 o  C) μS/cm   2500 493
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 -

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW ul. Henrykowska  

Data badania 8 kwietnia 2018 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,17
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25 o  C)  6,5-9,5 7,8
Przewodność właściwa  (temp. 25 o  C) μS/cm   2500 423
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 -

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW Jerzmanki  

Data badania 5 czerwca 2018 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,13
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25 o  C)  6,5-9,5 7,7
Przewodność właściwa  (temp. 25 o  C) μS/cm   2500 609
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 -

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW Żarska Wieś

Data badania 5 czerwca 2018r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1  <0,13
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25 o  C)  6,5-9,5 7,7
Przewodność właściwa  (temp. 25 o  C) μS/cm   2500 437
Żelazo μg/l 200  <30
Mangan μg/l 50  46
Amonowy jon mg/l 0,50 <0,037