Twardość wody

WODOCIĄG  TWARDOŚĆ WODY 
 mgCaCO3/l
(miligramy na litr węglanu wapnia)
0dH
(stopnie niemieckie)
0ang
(stopnie angielskie)
0franc
(stopnie francuskie)
 ZUW ZGORZELEC  147,3 8,26 10,33 14,75
 SUW HENRYKOWSKA  145,3 8,15 10,19 14,55
 SUW JERZMANKI  106,9 6,00 7,49 10,7
 SUW ŻARSKA WIEŚ 142,4 7,98 9,98 14,25

Wstecz