Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy  Zgorzelec

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że dnia 26 maja 2020 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017, poz. 328 ze zm.), opublikowana została decyzja nr WR.RZT.070.456.2019.MS w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zgorzelec  na okres 3 lat.
Taryfa wchodzi w życie od dnia 3 czerwca 2020 roku.

 

 

 

Wysokość ceny za dostarczoną wodę obowiązujące od 03.06.2020r. do 02.06.2021r.:

Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena netto
Cena brutto
Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m 3dostarczonej wody 6,83 7,38 zł/m3
  Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę 7,00 7,56 zł/m-c

 

Wysokość ceny za odprowadzane ścieki obowiązujące od 03.06.2020r. do 02.06.2021r.:

Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena netto
Cena brutto
Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m 3odebranych ścieków 6,01 6,49 zł/m3
  Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę 7,00

7,56

zł/m-c

 

 

 

 

Wysokość ceny za dostarczoną wodę obowiązujące od 07.06.2019r. do 02.06.2020r.:

Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena netto
Cena brutto
Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m 3dostarczonej wody 5,95 6,43 zł/m3

 

Wysokość ceny za odprowadzane ścieki obowiązujące od 07.06.2019r. do 02.06.2020r.:

Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena netto
Cena brutto
Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m 3odebranych ścieków 5,26 5,68 zł/m3

 

Wstecz