Nazwa zadania:

„Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego na potrzeby działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu”

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 1.345.980,00 zł.
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie pożyczki w kwocie 
800 000,00 zł.

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  www.wfosigw.wroclaw.pl