Nazwa zadania:

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.  Poluszyńskiego i ul. Darwina w Zgorzelcu”

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 434.912,23 zł.
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie pożyczki w kwocie 
303 000,00 zł.

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  www.wfosigw.wroclaw.pl