Nazwa zadania:

„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Bolesławieckiej w Zgorzelcu i w Jędrzychowicach wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych do nowej sieci wodociągowej”

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 1.709.628,73 zł.
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie pożyczki w kwocie 
987.000,00 zł.

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  www.wfosigw.wroclaw.pl