19/11/2015/DOK - Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Spółka z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Boh. Getta 1a

Wybrano ofertę firmy:

POCZTA POLSKA S.A.
PION SPRZEDAŻY
SEGMENT KLIENTA BIZNESOWEGO REJON SPRZEDAŻY JELENIA GÓRA

ul. Sygietyńskiego 8
58-500 Jelenia Góra