01/01/2015/PJ - Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod - 19 08 05) z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach

Wybrano firmę         

Gospodarstwo Rolne   Lucyna Grala
Pisarzowice 204
59-800 Lubań