03/02/2015/ZUW - Sprzedaż i dostarczenie dwóch mieszadeł do zbiorników mleczka wapiennego dla Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Orzeszkowej 3 w Zgorzelcu

Wybrano ofertę firmy:

AQUA SEEN Sp. z o. o.
ul. Siennicka 2
04-394 Warszawa