15/09/2015/DK - Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej mienia należącego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu w okresie od 22 listopada 2015 roku do 21 listopada 2017 roku

W zakresie ubezpieczenia komunikacji  wybrano ofertę firmy:

UNIQA TU S.A
z siedzibą w Łodzi
ul. Gdańska 132
Przedstawiciel w Jeleniej Górze
ul. Groszowa 24 of
58-500 Jelenia Góra

W zakresie ubezpieczenia ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wybrano ofertę firmy:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.
00-805 Warszawa
ul. Chmielna 85/87
Centrum Obsługi Klientów
Korporacyjnych z siedzibą we Wrocławiu
ul. Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław