11/05/2015/PJ - Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów takich jak skratki i zawartość piaskownika z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Odpadów w Jędrzychowicach oraz skratek z przepompowni ścieków przy ul. Francuskiej w Zgorzelcu

 Wybrano ofertę firmy:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Łużycka 3
59-900 Zgorzelec