14/08/2015/TT - Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Poluszyńskiego w Zgorzelcu po terenie dz.nr 7, 11/12, 11/13 i 11/2

Wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „INSBUD” Sp. z o.o.
ul. Podwale 12 A 
59-900 Zgorzelec