Zapytanie ofertowe nr 02/03/2021/ZUW  

Sprzedaż i dostarczenie wapna hydratyzowanego w workach po 25 kg na potrzeby Zakładu Uzdatniania Wody w Zgorzelcu  przy ul. E. Orzeszkowej 3 przez okres  12 miesięcy

Wybrano ofertę firmy: 

Zakłady Wapiennicze
Lhoist Spółka Akcyjna
ul. Wapiennicza  7
46-050 Tarnów Opolski
 

Wstecz