Zapytanie ofertowe nr 18/09/2020/PJ   

Sprzedaż i dostarczenie przewoźnego aparatu do pobierania prób ścieków na potrzeby kontroli jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

Wybrano ofertę firmy: 

Alchem Grupa Sp. z o.o.
ul. Polna 21
87-100 Toruń

 

Wstecz