Zapytanie ofertowe nr 03/01/2020/PJ  

Odbiór, transport  i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych  (kod - 19 08 05) z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów  w Jędrzychowicach

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 

na podstawie § 20 ust.1 pkt 2 Regulaminu

 

 

Wstecz