22/11/2019/TZ - Cykliczna sprzedaż paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego...

Zapytanie ofertowe nr 22/10/2019/DOK      

Cykliczna sprzedaż paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego należących do PWiK „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu

Zapytanie ofertowe nr 22/11/2019/TZ na realizację zadania pn.: „Cykliczna sprzedaż paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego należących do PWiK „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu” zostaje unieważnione na podstawie § 20 ust.1 pkt 5 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Boh. Getta 1a”.

 

Wstecz