Zapytanie ofertowe nr 16/08/2019/DO    

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 50kWp na obiekcie ZUW przy  ul. Orzeszkowej 3 w Zgorzelcu

Wybrano ofertę firmy: 

PROTOS Solar Energy Sp. z o. o.
ul. Południowa 2
67-200 Głogów
 

 

Wstecz