Zapytanie ofertowe nr 11/05/2019/PJ    

Odbiór, transport  i przetwarzanie odpadów takich jak skratki i zawartość piaskownika z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów  w Jędrzychowicach oraz skratek z przepompowni ścieków przy ul. Francuskiej  w Zgorzelcu

Wybrano ofertę firmy: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Łużycka 3
59-900 Zgorzelec
 

 

Wstecz