20/11/2015/TZ - Cykliczna sprzedaż paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego należących do PWiK „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu

Wybrano ofertę firmy:

CITRONEX I Sp. z o. o.
ul. Bohaterów II AWP 64
59-900 Zgorzelec