Zapytanie ofertowe nr 22/12/2018/TT

Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w Zgorzelcu w ulicach Zielnej i Ułańskiej (dawna ulica Stanisława Kulczyńskiego) oraz na działce 497/1  w Tylicach, Obr. Jerzmanki  w granicach gminy wiejskiej Zgorzelec

Wybrano ofertę firmy: 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„MOLDRÓG” Ryszard Przydatek                 
ul. Broniewskiego 35 
59-500 Złotoryja

 

Wstecz