Zapytanie ofertowe nr 18/10/2018/TT      

Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w Zgorzelcu w ulicach Zielnej i Ułańskiej (dawna ulica Stanisława Kulczyńskiego) oraz na działce 497/1 w Tylicach, Obr. Jerzmanki  w granicach gminy wiejskiej Zgorzelec

Postępowanie unieważniono na podstawie § 20 ust. 1 pkt 5  „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o. o. z siedzibą  w Zgorzelcu przy ul. Boh. Getta 1a”.

Wstecz