Zapytanie ofertowe nr  13/06/2018/TZ    

Sprzedaż i dostarczenie odzieży ochronnej i odzieży roboczej oraz obuwia roboczego i ochronnego na potrzeby PWiK „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu

Wybrano ofertę firmy:

PAKIET nr 1 –  Odzież ochronna i odzież robocza
PAKIET nr 2 –   Obuwie robocze  i ochronne

AGROBUD BHP S.A.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław    

Wstecz