Zapytanie ofertowe nr 08/03/2018/ZUW    

Dostawa i montaż nowej kraty schodkowej MEVA RS 29-70-3 wraz z urządzeniami sterującymi oraz adaptacją do istniejących warunków na przepompowni ścieków w Zgorzelcu  przy ul. Francuskiej 31

Wybrano ofertę firmy:

MEVA-POL Sp. z o. o.
ul. M. Karłowicza 63
80-275 Gdańsk

   

Wstecz